Card thu Nova MRV560

Còn hàng

Liên hệ

Hỗ trợ tối đa 256 x 256 pixel

Thẻ đơn xuất ra 20 nhóm dữ liệu RGB;
Cấu hình đọc lại tập tin;
Kiểm soát nhiệt độ;
Phát hiện trạng thái truyền thông cáp Ethernet;
Phát hiện điện áp cung cấp điện;
Thang màu xám cao và tốc độ làm mới cao;
Hiệu chỉnh độ sáng và độ chói của pixel theo pixel.
Hệ số hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc cho mỗi đèn LED;
NOVASTA