Card thu Nova MRV316

Còn hàng

Liên hệ

Card thu Nova MRV316

MRV316 là card nhận mới của Nova với một card đơn chứa 512 x 256 pixel.

Thiết kế phần cứng:

Tích hợp 16 giao diện HUB75 chuẩn, không có bảng HUB.

Cổng Gigabit Ethernet có thể được kết nối với PC.

Thiết kế phần mềm:

Hỗ trợ hiệu chỉnh sắc độ ánh sáng.

Hỗ trợ cài đặt trước khi kiểm tra thẻ.

Hỗ trợ nhiệt độ, điện áp, truyền thông cáp mạng và phát hiện trạng thái tín hiệu nguồn video.

Hỗ trợ mô-đun LCD 5Pin.