Card thu Nova MRV300

Còn hàng

Liên hệ

Thẻ đơn hỗ trợ độ phân giải 256x226.

Hiệu chỉnh độ sáng và độ sáng của pixel theo pixel. độ sáng
và hệ số hiệu chuẩn màu sắc cho mỗi đèn LED.

Thẻ đơn xuất ra 20 nhóm dữ liệu RGB.

MIN TYP MAX UNIT
Rated voltage 3.3 5.0 5.5 V
Rated current 0.33 0.50 0.55 A
Temperature of working environment -20.0~70.0
Humidity of working environment 10.0~90.0 %